Kompendium registrovaných prípravkov spoločnosti Haleon na Slovensku

Vstup do Kompendia

Ste zdravotníckym pracovníkom?

Vážený návštevník,

vitajte na stránkach, ktoré obsahujú informácie o liekoch spoločnosti Haleon, registrovaných v Slovenskej republike. V rámci verejne prístupnej informačnej služby (VPOIS) tu nájdete informácie o liekoch viazaných na recept a voľne predajných liekoch. Odborníkom v zdravotníctve sú určené informácie zo súhrnu informácií o lieku (SPC) a laickej verejnosti informácie z príbalového informačného letáku (PIL).

S úctou,

Lukáš Hradečný

Country Manager Haleon Česká a Slovenská republika